ДонровЛүмбэнгарав

3Хамгаалагч
Төрсөн он:1977-01-27
Иргэншил:Монгол
Өндөр:175см
Жин:75кг