ТэрсайханМөнхбаатар

5Хамгаалагч
Төрсөн он:1991-02-07
Иргэншил:Монгол
Өндөр:0см
Жин:0кг