ШаравдавгаАмартүвшин

3Хамгаалагч
Төрсөн он:1989-04-29
Иргэншил:Монгол
Өндөр:0см
Жин:0кг