ГовийнлхаасүрэнПүрэвдаш

22Хамгаалагч
Төрсөн он:1998-01-01
Иргэншил:Монгол
Өндөр:0см
Жин:0кг