Алтангадас

Ц. Алтангадас

Нас:22

Зэрэг:3

Шүүгчээр элссэн огноо:2015-04-18

Шүүсэн тоглолтууд

ОгнооТоглолтБайрлал
2019-07-28Дэрэн vs СП Фалконс4-р шүүгч
2019-07-28Хаан хүнс vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 1
2019-07-27Атлетик 220 vs Хоромхон4-р шүүгч
2019-07-20Андууд сити vs СП Фалконс4-р шүүгч
2019-07-20Атлетик 220 vs ХангарьдТуслах шүүгч 1
2019-06-30Эрчим vs ХоромхонТуслах шүүгч 1
2019-06-29Андууд сити vs ХангарьдТуслах шүүгч 1
2019-06-29Эф Си Улаанбаатар vs СП Фалконс4-р шүүгч
2019-06-23Хангарьд vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 2
2019-06-16Эф Си Улаанбаатар vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 2
2019-06-15Андууд сити vs Дэрэн4-р шүүгч
2019-06-15Хоромхон vs СП ФалконсТуслах шүүгч 1
2019-05-19Дэрэн vs Эф Си Улаанбаатар4-р шүүгч
2019-05-18Атлетик 220 vs Андууд ситиТуслах шүүгч 1
2019-05-18Хангарьд vs Хоромхон4-р шүүгч
2019-05-15Дэрэн vs Хангарьд4-р шүүгч
2019-05-12Андууд сити vs Хаан хүнс4-р шүүгч
2019-05-11Хоромхон vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 2
2019-05-05Атлетик 220 vs ЭрчимТуслах шүүгч 1
2019-05-05Дэрэн vs Хоромхон4-р шүүгч
2019-05-04Улаанбаатар сити vs СП Фалконс4-р шүүгч
2019-05-04Хаан хүнс vs ХангарьдТуслах шүүгч 2
2019-04-28Эрчим vs Андууд ситиТуслах шүүгч 1
2019-04-27Хоромхон vs Атлетик 2204-р шүүгч
2019-04-27СП Фалконс vs ДэрэнТуслах шүүгч 1
2019-04-20Атлетик 220 vs СП Фалконс4-р шүүгч
2019-04-20Хаан хүнс vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 2
2019-04-14СП Фалконс vs Андууд ситиТуслах шүүгч 1
2019-04-14Улаанбаатар сити vs Дэрэн4-р шүүгч
2019-01-11Хоромхон vs Монголын тэмүүлэл3-р шүүгч
2018-10-06Арвис vs ЭрчимТуслах шүүгч 1
2018-10-05Жипро vs ХангарьдТуслах шүүгч 2
2018-09-19Арвис vs Жипро4-р шүүгч
2018-09-16Хангарьд vs ЭрчимТуслах шүүгч 2
2018-09-13Арвис vs Андууд ситиТуслах шүүгч 1
2018-08-12Хангарьд vs АрвисТуслах шүүгч 2
2018-08-11Андууд сити vs Жипро4-р шүүгч
2018-07-29Эрчим vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 1
2018-07-28Арвис vs Атлетик 220Туслах шүүгч 2
2018-07-22Жипро vs ЭрчимТуслах шүүгч 2
2018-07-21Атлетик 220 vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 2
2018-07-07Атлетик 220 vs Андууд ситиТуслах шүүгч 2
2018-07-06Сэлэнгэпресс vs Дэрэн4-р шүүгч
2018-07-01Сэлэнгэпресс vs Атлетик 220Туслах шүүгч 1
2018-06-30Эф Си Улаанбаатар vs ЭрчимТуслах шүүгч 2
2018-06-30Жипро vs Арвис4-р шүүгч
2018-06-03Хангарьд vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 2
2018-05-26Улаанбаатар сити vs ДэрэнТуслах шүүгч 2
2018-05-20Арвис vs Хангарьд4-р шүүгч
2018-05-12Эф Си Улаанбаатар vs Хангарьд4-р шүүгч
2018-05-12Андууд сити vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 2
2018-05-05Атлетик 220 vs АрвисТуслах шүүгч 2
2018-04-29Эрчим vs ЖипроТуслах шүүгч 2
2018-03-31Арвис vs Атлетик 2203-р шүүгч
2018-03-25Хоромхон vs Арвис3-р шүүгч
2018-03-25Атлетик 220 vs Хангарьд3-р шүүгч
2018-03-18Гоёо Эф Си vs УнагануудТуслах шүүгч 2
2018-03-18Соёмбын барсууд vs Атлетик 220Туслах шүүгч 2
2018-03-11Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs Гоёо Эф СиТуслах шүүгч 2
2018-02-25Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs ХангарьдТуслах шүүгч 2
2018-02-24Хангарьд vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 2
2018-02-19Арвис vs Гоёо Эф СиТуслах шүүгч 2
2018-02-04Атлетик 220 vs Гоёо Эф СиТуслах шүүгч 2
2018-01-20Хоромхон vs ХангарьдТуслах шүүгч 1
2017-12-30Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs АрвисТуслах шүүгч 2
2017-12-24Хоромхон vs ДэрэнТуслах шүүгч 2
2017-12-17Унаганууд vs ХоромхонТуслах шүүгч 2
2017-12-10Хоромхон vs Улаанбаатарын МазаалайнуудТуслах шүүгч 2
2017-12-03Унаганууд vs Соёмбын барсуудТуслах шүүгч 2
2017-09-10home vs Эрчим4-р шүүгч
2017-09-09Хангарьд vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 2
2017-08-26Хоромхон vs ХангарьдТуслах шүүгч 2
2017-08-26Гоёо Эф Си vs Улаанбаатар сити4-р шүүгч
2017-08-12Хоромхон vs Сэлэнгэпресс4-р шүүгч
2017-08-06Хангарьд vs Атлетик 2204-р шүүгч
2017-07-30Эрчим vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 2
2017-07-08Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs Дорнод аймагТуслах шүүгч 2
2017-07-04Соёмбын Барсууд vs Улаанбаатарын МазаалайнуудТуслах шүүгч 2
2017-07-01Гоёо Эф Си vs Эф Си Улаанбаатар4-р шүүгч
2017-06-18Хангарьд vs Унаганууд4-р шүүгч
2017-06-05Хаан хүнс vs ХАДТуслах шүүгч 1
2017-05-27ШМ Баянгол Эф Си vs Соёмбын БарсуудТуслах шүүгч 2
2017-05-27Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs ХАД4-р шүүгч
2017-05-27Жипро vs Дорнод аймагТуслах шүүгч 1