Түмэнбаяр

Д. Түмэнбаяр

Нас:30

Зэрэг:1

Шүүгчээр элссэн огноо:2004-10-04

Шүүсэн тоглолтууд

ОгнооТоглолтБайрлал
2019-06-16Эф Си Улаанбаатар vs Улаанбаатар ситиАхлах шүүгч
2019-05-19Хаан хүнс vs СП ФалконсАхлах шүүгч
2019-05-15Дэрэн vs ХангарьдАхлах шүүгч
2019-05-11Эф Си Улаанбаатар vs Атлетик 220Ахлах шүүгч
2019-05-05Атлетик 220 vs ЭрчимАхлах шүүгч
2019-04-27Хангарьд vs Улаанбаатар ситиАхлах шүүгч
2019-04-20Атлетик 220 vs СП ФалконсАхлах шүүгч
2019-04-14Улаанбаатар сити vs ДэрэнАхлах шүүгч
2018-10-05Жипро vs ХангарьдАхлах шүүгч
2018-09-20Дэрэн vs ХангарьдАхлах шүүгч
2018-09-16Андууд сити vs Эф Си УлаанбаатарАхлах шүүгч
2018-09-13Арвис vs Андууд ситиАхлах шүүгч
2018-08-11Андууд сити vs ЖипроАхлах шүүгч
2018-07-29Эрчим vs Улаанбаатар ситиАхлах шүүгч
2018-07-21Улаанбаатар сити vs АрвисАхлах шүүгч
2018-07-21Атлетик 220 vs Эф Си УлаанбаатарАхлах шүүгч
2018-07-08Эрчим vs АрвисАхлах шүүгч
2018-06-30Андууд сити vs Улаанбаатар ситиАхлах шүүгч
2018-06-03Хангарьд vs Улаанбаатар ситиАхлах шүүгч
2018-06-02Жипро vs Эф Си УлаанбаатарАхлах шүүгч
2018-05-26Эф Си Улаанбаатар vs Андууд ситиАхлах шүүгч
2018-05-20Арвис vs ХангарьдАхлах шүүгч
2018-05-19Дэрэн vs ЭрчимАхлах шүүгч
2018-05-05Жипро vs СэлэнгэпрессАхлах шүүгч
2018-04-29Эф Си Улаанбаатар vs Атлетик 220Ахлах шүүгч
2018-03-31Гоёо Эф Си vs ХоромхонАхлах шүүгч
2018-03-25Унаганууд vs СэлэнгэпрессАхлах шүүгч
2018-03-10Сэлэнгэпресс vs Соёмбын барсуудАхлах шүүгч
2018-03-10Хангарьд vs УнагануудАхлах шүүгч
2018-02-25Сэлэнгэпресс vs АрвисАхлах шүүгч
2018-02-25Унаганууд vs Атлетик 220Ахлах шүүгч
2018-02-24Хангарьд vs СэлэнгэпрессАхлах шүүгч
2018-02-11Арвис vs Соёмбын барсуудАхлах шүүгч
2018-02-04Дэрэн vs Улаанбаатарын МазаалайнуудАхлах шүүгч
2017-12-30Хоромхон vs Соёмбын барсуудАхлах шүүгч
2017-12-24Арвис vs СэлэнгэпрессАхлах шүүгч
2017-12-17Унаганууд vs ХоромхонАхлах шүүгч
2017-12-10Хангарьд vs Гоёо Эф СиАхлах шүүгч
2017-11-29Сэлэнгэпресс vs ХоромхонАхлах шүүгч
2017-09-23Атлетик 220 vs ХоромхонАхлах шүүгч
2017-09-16Эф Си Улаанбаатар vs ЭрчимАхлах шүүгч
2017-09-10Дэрэн vs Гоёо Эф СиАхлах шүүгч
2017-09-09Хангарьд vs Сэлэнгэпресс4-р шүүгч
2017-08-26Гоёо Эф Си vs Улаанбаатар ситиАхлах шүүгч
2017-08-19Хангарьд vs Гоёо Эф СиАхлах шүүгч
2017-07-30Атлетик 220 vs УнагануудАхлах шүүгч
2017-07-04Соёмбын Барсууд vs Улаанбаатарын МазаалайнуудАхлах шүүгч
2017-07-01Гоёо Эф Си vs Эф Си УлаанбаатарАхлах шүүгч
2017-06-24Сэлэнгэпресс vs ДэрэнАхлах шүүгч
2017-06-21Эрчим vs Атлетик 220Ахлах шүүгч
2017-06-18Хангарьд vs УнагануудАхлах шүүгч
2017-06-17Арвис vs ЖипроАхлах шүүгч
2017-06-03Шарын гол Эф Си vs ШМ Баянгол Эф СиАхлах шүүгч
2017-06-02Гоёо Эф Си vs ДэрэнАхлах шүүгч
2017-05-27Жипро vs Дорнод аймагАхлах шүүгч
2017-05-21Атлетик 220 vs Дэрэн4-р шүүгч
2017-05-19Эф Си Улаанбаатар vs СэлэнгэпрессАхлах шүүгч
2017-05-14Улаанбаатар сити vs Атлетик 220Ахлах шүүгч
2017-05-13Эрчим vs ХангарьдАхлах шүүгч
2017-05-01Хангарьд vs ДэрэнАхлах шүүгч
2017-04-29Улаанбаатар сити vs Эф Си УлаанбаатарАхлах шүүгч
2017-03-20Унаганууд vs ДэрэнАхлах шүүгч