Эрдэнэгомбо

Б. Эрдэнэгомбо

Нас:22

Зэрэг:3

Шүүгчээр элссэн огноо:2015-04-18

Шүүсэн тоглолтууд

ОгнооТоглолтБайрлал
2019-04-15Эрчим vs Хаан хүнс4-р шүүгч
2019-01-11Хоромхон vs Монголын тэмүүлэлЦагчин шүүгч
2019-01-10Соёмбын барсууд vs Дэрэн3-р шүүгч
2018-07-21Улаанбаатар сити vs Арвис4-р шүүгч
2018-06-02Жипро vs Эф Си Улаанбаатар4-р шүүгч
2018-04-28Сэлэнгэпресс vs ХангарьдЦагчин шүүгч
2018-03-25Атлетик 220 vs ХангарьдЦагчин шүүгч
2017-12-24Хангарьд vs Улаанбаатарын Мазаалайнууд3-р шүүгч
2017-12-24Соёмбын барсууд vs Гоёо Эф Си3-р шүүгч
2017-12-10Соёмбын барсууд vs АрвисЦагчин шүүгч
2017-12-10Хангарьд vs Гоёо Эф Си3-р шүүгч
2017-05-20Арвис vs ШМ Баянгол Эф Си4-р шүүгч