Батбилэг

Н. Батбилэг

Нас:28

Зэрэг:2

Шүүгчээр элссэн огноо:2010-04-07

Шүүсэн тоглолтууд

ОгнооТоглолтБайрлал
2019-05-11Эф Си Улаанбаатар vs Атлетик 220Туслах шүүгч 1
2019-05-04Хаан хүнс vs ХангарьдТуслах шүүгч 1
2018-09-19Арвис vs ЖипроТуслах шүүгч 1
2018-09-16Сэлэнгэпресс vs Арвис4-р шүүгч
2018-09-16Жипро vs Атлетик 220Ахлах шүүгч
2018-08-12Хангарьд vs АрвисТуслах шүүгч 1
2018-08-11Андууд сити vs ЖипроТуслах шүүгч 1
2018-08-06Дэрэн vs Арвис4-р шүүгч
2018-08-05Атлетик 220 vs Эрчим4-р шүүгч
2018-07-08Эрчим vs Арвис4-р шүүгч
2018-07-07Улаанбаатар сити vs Эф Си Улаанбаатар4-р шүүгч
2018-06-30Эф Си Улаанбаатар vs ЭрчимТуслах шүүгч 1
2018-06-03Дэрэн vs Атлетик 2204-р шүүгч
2018-06-02Сэлэнгэпресс vs ЭрчимТуслах шүүгч 1
2018-05-27Арвис vs Сэлэнгэпресс4-р шүүгч
2018-05-26Атлетик 220 vs ЖипроТуслах шүүгч 1
2018-05-19Сэлэнгэпресс vs Эф Си Улаанбаатар4-р шүүгч
2018-05-19Атлетик 220 vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 1
2018-05-13Эрчим vs Атлетик 220Туслах шүүгч 1
2018-05-12Эф Си Улаанбаатар vs ХангарьдТуслах шүүгч 1
2018-05-12Улаанбаатар сити vs Жипро4-р шүүгч
2018-05-05Жипро vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 2
2018-05-05Атлетик 220 vs Арвис4-р шүүгч
2018-04-29Арвис vs Улаанбаатар сити4-р шүүгч
2018-04-29Эф Си Улаанбаатар vs Атлетик 220Туслах шүүгч 2
2018-03-31Сэлэнгэпресс vs Дэрэн3-р шүүгч
2018-03-31Арвис vs Атлетик 220Туслах шүүгч 2
2018-03-25Хоромхон vs АрвисТуслах шүүгч 2
2018-03-11Унаганууд vs Арвис3-р шүүгч
2018-03-10Хангарьд vs УнагануудТуслах шүүгч 2
2018-02-14Атлетик 220 vs Улаанбаатарын МазаалайнуудАхлах шүүгч
2018-02-12Соёмбын барсууд vs Дэрэн3-р шүүгч
2018-02-11Арвис vs Соёмбын барсууд3-р шүүгч
2018-02-11Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs Хоромхон3-р шүүгч
2018-02-04Хоромхон vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 2
2018-01-14Унаганууд vs Гоёо Эф СиТуслах шүүгч 2
2018-01-13Дэрэн vs Арвис3-р шүүгч
2018-01-07Атлетик 220 vs Хоромхон3-р шүүгч
2018-01-07Гоёо Эф Си vs Улаанбаатарын МазаалайнуудТуслах шүүгч 2
2018-01-07Соёмбын барсууд vs СэлэнгэпрессЦагчин шүүгч
2017-09-29Хангарьд vs Улаанбаатар сити4-р шүүгч
2017-09-23Атлетик 220 vs Хоромхон4-р шүүгч
2017-09-23Эрчим vs Гоёо Эф Си4-р шүүгч
2017-09-17Сэлэнгэпресс vs Улаанбаатар сити4-р шүүгч
2017-09-17Хоромхон vs ДэрэнТуслах шүүгч 1
2017-09-10home vs ЭрчимТуслах шүүгч 1
2017-09-09Хангарьд vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 1
2017-08-27Эф Си Улаанбаатар vs Атлетик 220Туслах шүүгч 1
2017-08-26Гоёо Эф Си vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 2
2017-08-23Гоёо Эф Си vs УнагануудТуслах шүүгч 2
2017-08-20Унаганууд vs Хоромхон4-р шүүгч
2017-08-20Улаанбаатар сити vs ЭрчимТуслах шүүгч 1
2017-08-19Дэрэн vs Атлетик 2204-р шүүгч
2017-08-19Сэлэнгэпресс vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 1
2017-08-13Эф Си Улаанбаатар vs ДэрэнТуслах шүүгч 2
2017-08-06Хангарьд vs Атлетик 220Туслах шүүгч 2
2017-08-02Дэрэн vs ХангарьдТуслах шүүгч 2
2017-07-05ШМ Баянгол Эф Си vs ХАД4-р шүүгч
2017-07-02Вестерн vs АрвисАхлах шүүгч
2017-07-02Хаан хүнс vs ШМ Баянгол Эф Си4-р шүүгч
2017-07-01Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs Жипро4-р шүүгч
2017-06-30Дэрэн vs УнагануудТуслах шүүгч 2
2017-06-25Хоромхон vs Атлетик 220Туслах шүүгч 2
2017-06-22ШМ Баянгол Эф Си vs ВестернТуслах шүүгч 2
2017-06-18Хангарьд vs УнагануудТуслах шүүгч 1
2017-06-17Арвис vs ЖипроТуслах шүүгч 1
2017-06-02Гоёо Эф Си vs ДэрэнТуслах шүүгч 2
2017-05-21Атлетик 220 vs ДэрэнТуслах шүүгч 1
2017-05-20Дорнод аймаг vs Хаан хүнсТуслах шүүгч 2
2017-05-06Гоёо Эф Си vs Сэлэнгэпресс4-р шүүгч
2017-04-30Сэлэнгэпресс vs ЭрчимАхлах шүүгч