Галбадрах

Э. Галбадрах

Нас:22

Зэрэг:3

Шүүгчээр элссэн огноо:2014-03-10

Шүүсэн тоглолтууд

ОгнооТоглолтБайрлал
2019-06-16Эф Си Улаанбаатар vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 1
2019-06-15Андууд сити vs ДэрэнТуслах шүүгч 1
2019-05-19Хаан хүнс vs СП ФалконсТуслах шүүгч 1
2019-05-18Атлетик 220 vs Андууд сити4-р шүүгч
2019-05-18Улаанбаатар сити vs ЭрчимТуслах шүүгч 1
2019-05-12Эрчим vs ДэрэнТуслах шүүгч 1
2019-05-11СП Фалконс vs ХангарьдТуслах шүүгч 1
2019-05-08Хангарьд vs Атлетик 220Туслах шүүгч 1
2019-05-04Улаанбаатар сити vs СП ФалконсТуслах шүүгч 1
2019-05-04Хаан хүнс vs Хангарьд4-р шүүгч
2019-04-28Эф Си Улаанбаатар vs Хаан хүнсТуслах шүүгч 1
2019-04-21Эф Си Улаанбаатар vs ЭрчимТуслах шүүгч 2
2019-04-20Хаан хүнс vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 1
2019-04-15Эрчим vs Хаан хүнсТуслах шүүгч 1
2019-04-14Хоромхон vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 1
2019-01-11Хоромхон vs Монголын тэмүүлэлАхлах шүүгч
2018-10-06Эф Си Улаанбаатар vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 1
2018-09-16Сэлэнгэпресс vs АрвисТуслах шүүгч 1
2018-08-13Улаанбаатар сити vs Атлетик 220Туслах шүүгч 2
2018-08-12Эрчим vs ДэрэнТуслах шүүгч 1
2018-08-06Дэрэн vs АрвисТуслах шүүгч 1
2018-08-05Сэлэнгэпресс vs Андууд ситиТуслах шүүгч 2
2018-07-08Эрчим vs АрвисТуслах шүүгч 1
2018-07-07Улаанбаатар сити vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 2
2018-06-03Хангарьд vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 1
2018-06-02Жипро vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 1
2018-05-27Эрчим vs ХангарьдТуслах шүүгч 2
2018-05-26Эф Си Улаанбаатар vs Андууд ситиТуслах шүүгч 2
2018-05-20Арвис vs ХангарьдТуслах шүүгч 1
2018-05-19Сэлэнгэпресс vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 1
2018-05-19Дэрэн vs ЭрчимТуслах шүүгч 2
2018-05-13Эрчим vs Атлетик 220Туслах шүүгч 2
2018-05-12Андууд сити vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 1
2018-05-06Андууд сити vs ХангарьдТуслах шүүгч 2
2018-05-05Улаанбаатар сити vs ЭрчимТуслах шүүгч 2
2018-05-04Дэрэн vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 2
2018-04-29Эрчим vs ЖипроТуслах шүүгч 1
2018-04-28Андууд сити vs ДэрэнТуслах шүүгч 1
2018-03-31Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs Унаганууд3-р шүүгч
2018-03-25Дэрэн vs Гоёо Эф СиТуслах шүүгч 2
2018-03-18Сэлэнгэпресс vs Улаанбаатарын МазаалайнуудТуслах шүүгч 2
2018-03-18Арвис vs Дэрэн3-р шүүгч
2018-03-11Унаганууд vs АрвисТуслах шүүгч 2
2018-02-25Унаганууд vs Атлетик 220Туслах шүүгч 2
2018-02-14Атлетик 220 vs Улаанбаатарын Мазаалайнууд3-р шүүгч
2018-02-11Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs ХоромхонТуслах шүүгч 2
2018-02-04Хоромхон vs Сэлэнгэпресс3-р шүүгч
2017-12-10Хангарьд vs Гоёо Эф СиТуслах шүүгч 2
2017-09-29Хангарьд vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 2
2017-09-23Дэрэн vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 2
2017-09-23Атлетик 220 vs ХоромхонТуслах шүүгч 2
2017-09-10Дэрэн vs Гоёо Эф СиТуслах шүүгч 1
2017-09-02Унаганууд vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 2
2017-08-27Сэлэнгэпресс vs УнагануудТуслах шүүгч 1
2017-08-26Хоромхон vs Хангарьд4-р шүүгч
2017-08-26Гоёо Эф Си vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 1
2017-08-13Атлетик 220 vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 2
2017-08-12Хангарьд vs ЭрчимТуслах шүүгч 2
2017-08-02Дэрэн vs ХангарьдТуслах шүүгч 1
2017-07-30Эф Си Улаанбаатар vs Улаанбаатар сити4-р шүүгч
2017-07-30Атлетик 220 vs УнагануудТуслах шүүгч 1
2017-07-29Гоёо Эф Си vs ХоромхонТуслах шүүгч 1
2017-07-05ШМ Баянгол Эф Си vs ХАДТуслах шүүгч 1
2017-07-01Атлетик 220 vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 2
2017-06-24Соёмбын Барсууд vs Арвис4-р шүүгч
2017-06-04Хоромхон vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 1
2017-06-03Шарын гол Эф Си vs ШМ Баянгол Эф Си4-р шүүгч
2017-06-03Сэлэнгэпресс vs ХангарьдТуслах шүүгч 2
2017-06-02Гоёо Эф Си vs ДэрэнТуслах шүүгч 1
2017-05-31Хоромхон vs УнагануудТуслах шүүгч 2
2017-05-20Гоёо Эф Си vs ХангарьдТуслах шүүгч 1
2017-05-07Дэрэн vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 1
2017-04-29Хоромхон vs Гоёо Эф СиТуслах шүүгч 2