Нямсайхан

Э. Нямсайхан

Нас:22

Зэрэг:3

Шүүгчээр элссэн огноо:2014-01-01

Шүүсэн тоглолтууд

ОгнооТоглолтБайрлал
2019-07-28Дэрэн vs СП ФалконсАхлах шүүгч
2019-07-27Андууд сити vs Эрчим4-р шүүгч
2019-06-30Эрчим vs ХоромхонАхлах шүүгч
2019-06-29Эф Си Улаанбаатар vs СП ФалконсТуслах шүүгч 1
2019-06-23Дэрэн vs Атлетик 2204-р шүүгч
2019-06-22Хаан хүнс vs ХоромхонАхлах шүүгч
2019-06-16Эф Си Улаанбаатар vs Улаанбаатар сити4-р шүүгч
2019-06-15Андууд сити vs ДэрэнАхлах шүүгч
2019-05-18Хангарьд vs ХоромхонТуслах шүүгч 1
2019-05-11Хоромхон vs Улаанбаатар ситиАхлах шүүгч
2019-05-04Хаан хүнс vs ХангарьдАхлах шүүгч
2019-04-27Хоромхон vs Атлетик 220Ахлах шүүгч
2019-04-21Эф Си Улаанбаатар vs Эрчим4-р шүүгч
2019-04-20Хаан хүнс vs Улаанбаатар ситиАхлах шүүгч
2019-04-14Хоромхон vs Эф Си УлаанбаатарАхлах шүүгч
2018-10-05Дэрэн vs СэлэнгэпрессАхлах шүүгч
2018-09-16Сэлэнгэпресс vs АрвисАхлах шүүгч
2018-08-12Хангарьд vs АрвисАхлах шүүгч
2018-08-11Эф Си Улаанбаатар vs Сэлэнгэпресс4-р шүүгч
2018-08-05Атлетик 220 vs ЭрчимТуслах шүүгч 1
2018-07-07Хангарьд vs ЖипроТуслах шүүгч 1
2018-06-30Жипро vs АрвисАхлах шүүгч
2018-06-02Сэлэнгэпресс vs Эрчим4-р шүүгч
2018-06-02Андууд сити vs АрвисТуслах шүүгч 1
2018-05-26Эф Си Улаанбаатар vs Андууд ситиТуслах шүүгч 1
2018-05-12Улаанбаатар сити vs ЖипроАхлах шүүгч
2018-05-05Жипро vs Сэлэнгэпресс4-р шүүгч
2018-04-29Арвис vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 2
2018-04-28Андууд сити vs Дэрэн4-р шүүгч
2018-04-28Сэлэнгэпресс vs ХангарьдТуслах шүүгч 2
2018-03-31Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs УнагануудТуслах шүүгч 2
2018-03-31Гоёо Эф Си vs Хоромхон3-р шүүгч
2018-03-25Унаганууд vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 2
2018-03-11Унаганууд vs АрвисАхлах шүүгч
2018-03-10Хоромхон vs Атлетик 2203-р шүүгч
2018-02-11Унаганууд vs ДэрэнТуслах шүүгч 2
2018-02-04Хангарьд vs АрвисТуслах шүүгч 2
2018-01-14Хангарьд vs ДэрэнТуслах шүүгч 2
2017-12-30Дэрэн vs Атлетик 220Туслах шүүгч 2
2017-12-24Хангарьд vs Улаанбаатарын МазаалайнуудАхлах шүүгч
2017-12-17Гоёо Эф Си vs АрвисТуслах шүүгч 2
2017-12-10Дэрэн vs УнагануудТуслах шүүгч 2
2017-12-10Атлетик 220 vs Сэлэнгэпресс3-р шүүгч
2017-12-03Гоёо Эф Си vs Атлетик 2203-р шүүгч
2017-12-03Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs ДэрэнТуслах шүүгч 2
2017-09-24Хангарьд vs Эф Си УлаанбаатарАхлах шүүгч
2017-09-17Сэлэнгэпресс vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 1
2017-09-15Унаганууд vs ХангарьдТуслах шүүгч 1
2017-09-12Улаанбаатар сити vs УнагануудТуслах шүүгч 1
2017-09-10Улаанбаатар сити vs ХоромхонТуслах шүүгч 1
2017-09-02Унаганууд vs Эф Си Улаанбаатар4-р шүүгч
2017-08-27Сэлэнгэпресс vs Унаганууд4-р шүүгч
2017-08-26Эрчим vs ДэрэнТуслах шүүгч 2
2017-08-19Хангарьд vs Гоёо Эф Си4-р шүүгч
2017-08-13Атлетик 220 vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 1
2017-08-12Хангарьд vs ЭрчимТуслах шүүгч 1
2017-08-06Сэлэнгэпресс vs Гоёо Эф СиТуслах шүүгч 1
2017-07-29Гоёо Эф Си vs ХоромхонТуслах шүүгч 2
2017-07-02Хаан хүнс vs ШМ Баянгол Эф СиТуслах шүүгч 1
2017-07-01Атлетик 220 vs Сэлэнгэпресс4-р шүүгч
2017-07-01Гоёо Эф Си vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 1
2017-06-28Хаан хүнс vs Улаанбаатарын МазаалайнуудАхлах шүүгч
2017-06-25Хоромхон vs Атлетик 2204-р шүүгч
2017-06-24Соёмбын Барсууд vs АрвисТуслах шүүгч 2
2017-06-23Эф Си Улаанбаатар vs ХангарьдТуслах шүүгч 2
2017-06-22ШМ Баянгол Эф Си vs Вестерн4-р шүүгч
2017-06-18Дэрэн vs Хоромхон4-р шүүгч
2017-06-18Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs ШМ Баянгол Эф СиАхлах шүүгч
2017-06-18Шарын гол Эф Си vs Хаан хүнс4-р шүүгч
2017-06-04Хоромхон vs Улаанбаатар сити4-р шүүгч
2017-06-04Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs Шарын гол Эф СиАхлах шүүгч
2017-05-28Хаан хүнс vs Вестерн4-р шүүгч
2017-05-27ШМ Баянгол Эф Си vs Соёмбын БарсуудАхлах шүүгч
2017-05-20Дорнод аймаг vs Хаан хүнсАхлах шүүгч
2017-05-07Дэрэн vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 2
2017-05-06Гоёо Эф Си vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 1
2017-04-29Унаганууд vs Атлетик 220Туслах шүүгч 1