Сүх-Эрдэнэ

Г. Сүх-Эрдэнэ

Нас:22

Зэрэг:2

Шүүгчээр элссэн огноо:2014-10-03

Шүүсэн тоглолтууд

ОгнооТоглолтБайрлал
2019-07-28Хаан хүнс vs Эф Си Улаанбаатар4-р шүүгч
2019-05-18Улаанбаатар сити vs Эрчим4-р шүүгч
2019-05-08Хангарьд vs Атлетик 2204-р шүүгч
2018-07-21Улаанбаатар сити vs АрвисТуслах шүүгч 2
2018-06-02Сэлэнгэпресс vs ЭрчимТуслах шүүгч 2
2018-03-10Сэлэнгэпресс vs Соёмбын барсуудТуслах шүүгч 2
2018-02-14Атлетик 220 vs Улаанбаатарын МазаалайнуудТуслах шүүгч 2
2018-02-12Соёмбын барсууд vs ДэрэнТуслах шүүгч 2
2017-09-12Улаанбаатар сити vs Унаганууд4-р шүүгч
2017-08-27Сэлэнгэпресс vs УнагануудТуслах шүүгч 2
2017-07-30Эрчим vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 1
2017-07-08Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs Дорнод аймаг4-р шүүгч
2017-07-06Жипро vs Хаан хүнсТуслах шүүгч 1