Галдансүх

Т. Галдансүх

Нас:22

Зэрэг:2

Шүүгчээр элссэн огноо:2017-05-06

Шүүсэн тоглолтууд

ОгнооТоглолтБайрлал
2019-06-22Улаанбаатар сити vs Андууд ситиАхлах шүүгч
2019-06-15Хоромхон vs СП ФалконсАхлах шүүгч
2019-05-18Улаанбаатар сити vs ЭрчимАхлах шүүгч
2019-05-12Андууд сити vs Хаан хүнсАхлах шүүгч
2019-05-11СП Фалконс vs ХангарьдАхлах шүүгч
2019-04-15Эрчим vs Хаан хүнсАхлах шүүгч
2019-01-11Хоромхон vs Монголын тэмүүлэлТуслах шүүгч 2
2018-10-06Арвис vs ЭрчимАхлах шүүгч
2018-09-16Сэлэнгэпресс vs АрвисТуслах шүүгч 2
2018-09-13Арвис vs Андууд сити4-р шүүгч
2018-08-06Хангарьд vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 1
2018-08-05Сэлэнгэпресс vs Андууд ситиАхлах шүүгч
2018-07-07Атлетик 220 vs Андууд сити4-р шүүгч
2018-07-07Улаанбаатар сити vs Эф Си УлаанбаатарТуслах шүүгч 1
2018-07-01Хангарьд vs Дэрэн4-р шүүгч
2018-06-30Андууд сити vs Улаанбаатар сити4-р шүүгч
2018-06-02Андууд сити vs Арвис4-р шүүгч
2018-05-27Арвис vs СэлэнгэпрессАхлах шүүгч
2018-05-26Улаанбаатар сити vs Дэрэн4-р шүүгч
2018-05-20Жипро vs Андууд ситиАхлах шүүгч
2018-05-19Сэлэнгэпресс vs Эф Си УлаанбаатарАхлах шүүгч
2018-05-13Арвис vs Дэрэн4-р шүүгч
2018-05-12Андууд сити vs Сэлэнгэпресс4-р шүүгч
2018-05-06Андууд сити vs Хангарьд4-р шүүгч
2018-05-05Жипро vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 1
2018-05-04Дэрэн vs Эф Си УлаанбаатарАхлах шүүгч
2018-04-29Арвис vs Улаанбаатар ситиАхлах шүүгч
2018-04-28Андууд сити vs ДэрэнТуслах шүүгч 2
2018-04-28Сэлэнгэпресс vs Хангарьд3-р шүүгч
2018-03-31Гоёо Эф Си vs ХоромхонТуслах шүүгч 2
2018-03-25Атлетик 220 vs ХангарьдАхлах шүүгч
2018-03-18Арвис vs ДэрэнТуслах шүүгч 2
2018-03-10Хоромхон vs Атлетик 220Туслах шүүгч 2
2018-02-25Унаганууд vs Атлетик 220Цагчин шүүгч
2018-02-11Гоёо Эф Си vs ХангарьдТуслах шүүгч 2
2018-02-11Унаганууд vs Дэрэн3-р шүүгч
2018-02-10Арвис vs УнагануудТуслах шүүгч 2
2018-02-04Дэрэн vs Улаанбаатарын МазаалайнуудТуслах шүүгч 2
2018-01-14Хангарьд vs ДэрэнЦагчин шүүгч
2018-01-07Гоёо Эф Си vs Улаанбаатарын МазаалайнуудАхлах шүүгч
2018-01-07Соёмбын барсууд vs Сэлэнгэпресс3-р шүүгч
2017-12-30Дэрэн vs Атлетик 2203-р шүүгч
2017-12-17Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs Атлетик 220Ахлах шүүгч
2017-12-10Хоромхон vs Улаанбаатарын МазаалайнуудАхлах шүүгч
2017-12-09Арвис vs ХангарьдАхлах шүүгч
2017-12-03Унаганууд vs Соёмбын барсуудАхлах шүүгч
2017-11-29Сэлэнгэпресс vs Хоромхон3-р шүүгч
2017-09-24Хангарьд vs Эф Си УлаанбаатарАхлах шүүгч
2017-09-23Дэрэн vs Сэлэнгэпресс4-р шүүгч
2017-09-17Хоромхон vs Дэрэн4-р шүүгч
2017-09-10Дэрэн vs Гоёо Эф Си4-р шүүгч
2017-09-02Унаганууд vs Эф Си УлаанбаатарАхлах шүүгч
2017-08-26Эрчим vs ДэрэнАхлах шүүгч
2017-08-20Унаганууд vs ХоромхонТуслах шүүгч 1
2017-08-20Улаанбаатар сити vs Эрчим4-р шүүгч
2017-08-19Дэрэн vs Атлетик 220Туслах шүүгч 1
2017-08-19Сэлэнгэпресс vs Эф Си Улаанбаатар4-р шүүгч
2017-08-13Атлетик 220 vs Улаанбаатар сити4-р шүүгч
2017-08-13Эф Си Улаанбаатар vs ДэрэнАхлах шүүгч
2017-08-12Хоромхон vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 1
2017-08-06Сэлэнгэпресс vs Гоёо Эф Си4-р шүүгч
2017-08-06Унаганууд vs ЭрчимАхлах шүүгч
2017-07-30Эф Си Улаанбаатар vs Улаанбаатар ситиТуслах шүүгч 1
2017-07-30Атлетик 220 vs Унаганууд4-р шүүгч
2017-07-29Гоёо Эф Си vs Хоромхон4-р шүүгч
2017-07-02Улаанбаатар сити vs Хангарьд4-р шүүгч
2017-07-01Улаанбаатарын Мазаалайнууд vs ЖипроАхлах шүүгч
2017-06-30Дэрэн vs УнагануудТуслах шүүгч 1
2017-06-24Унаганууд vs Улаанбаатар ситиАхлах шүүгч
2017-06-23Эф Си Улаанбаатар vs Хангарьд4-р шүүгч
2017-06-18Дэрэн vs ХоромхонТуслах шүүгч 1
2017-06-17Эрчим vs Эф Си УлаанбаатарАхлах шүүгч
2017-06-04Эф Си Улаанбаатар vs УнагануудТуслах шүүгч 1
2017-06-03Шарын гол Эф Си vs ШМ Баянгол Эф СиТуслах шүүгч 1
2017-05-31Хоромхон vs Унаганууд4-р шүүгч
2017-05-28Хаан хүнс vs ВестернАхлах шүүгч
2017-05-27ШМ Баянгол Эф Си vs Соёмбын Барсууд4-р шүүгч
2017-05-19Эф Си Улаанбаатар vs СэлэнгэпрессТуслах шүүгч 1
2017-05-07Дэрэн vs Улаанбаатар сити4-р шүүгч
2017-05-07Атлетик 220 vs ХангарьдТуслах шүүгч 1