"Мазала" үндэсний дээд лиг 2019

2019-06-16 15:00
1 : 2
Эф Си Улаанбаатар

Эф Си Улаанбаатар

Улаанбаатар сити

Улаанбаатар сити

 • Эф Си УлаанбаатарУлаанбаатар ситиVS
 • 0
 • 5
  • Мижиддорж 6'
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • 35
  • Абе 39'
 • 40
  • Төгсбилэг 40'
 • 45
 • 50
 • 55
  • Тэмүүжин 55'
 • 60
 • 65
 • 70
 • 75
 • 80
 • 85
 • 90
 • +