Тоглолтын дүн

2019/07/28
18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
0
СП Фалконс
3
2019/07/28
15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хаан хүнс
0
Эф Си Улаанбаатар
1
2019/07/28
12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити
0
Хангарьд
3
2019/07/27
18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220
9
Хоромхон
3
2019/07/27
15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд сити
0
Эрчим
3
2019/07/25
19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хангарьд
0
Дорнод аймаг
1
2019/07/24
19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
СП Фалконс
1
Атлетик 220
2
2019/07/24
16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити
5
Хаан хүнс
0
2019/07/24
13:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эрчим
1
Эф Си Улаанбаатар
0
2019/07/23
19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хоромхон
0
Андууд сити
2
2019/07/21
15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хаан хүнс
1
Эрчим
5
2019/07/21
12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
2
Улаанбаатар сити
2
2019/07/20
18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар
6
Хоромхон
0
2019/07/20
15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд сити
2
СП Фалконс
1
2019/07/20
12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220
1
Хангарьд
2
2019/06/30
12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
1
Хаан хүнс
0
2019/06/30
12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эрчим
10
Хоромхон
0
2019/06/29
18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд сити
1
Хангарьд
2
2019/06/29
15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220
0
Улаанбаатар сити
1
2019/06/29
12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар
1
СП Фалконс
3