Тоглолтын дүн

2018/02/14
19:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Атлетик 220
18
Улаанбаатарын Мазаалайнууд
2
2018/02/13
19:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Хоромхон
5
Унаганууд
5
2018/02/12
19:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Соёмбын барсууд
6
Дэрэн
5
2018/02/11
18:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Гоёо Эф Си
9
Хангарьд
6
2018/02/11
16:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Арвис
5
Соёмбын барсууд
4
2018/02/11
14:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Унаганууд
6
Дэрэн
1
2018/02/11
12:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Сэлэнгэпресс
10
Атлетик 220
11
2018/02/11
10:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Улаанбаатарын Мазаалайнууд
2
Хоромхон
12
2018/02/10
10:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Арвис
1
Унаганууд
6
2018/02/04
18:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Соёмбын барсууд
4
Унаганууд
6
2018/02/04
16:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Атлетик 220
12
Гоёо Эф Си
6
2018/02/04
14:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Хангарьд
6
Арвис
6
2018/02/04
12:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Хоромхон
6
Сэлэнгэпресс
7
2018/02/04
10:00
Дэрэн
6
Улаанбаатарын Мазаалайнууд
0
2018/02/03
10:00
Хангарьд
2
Соёмбын барсууд
9
2018/01/28
16:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Атлетик 220
8
Арвис
7
2018/01/28
14:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Хоромхон
9
Гоёо Эф Си
6
2018/01/28
12:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Дэрэн
5
Сэлэнгэпресс
10
2018/01/28
10:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Унаганууд
11
Улаанбаатарын Мазаалайнууд
1
2018/01/21
22:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Соёмбын барсууд
5
Улаанбаатарын Мазаалайнууд
2