Тоглолтын дүн

2019/06/15
03:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хоромхон
0
СП Фалконс
6
2019/05/19
15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хаан хүнс
0
СП Фалконс
3
2019/05/19
12:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
0
Эф Си Улаанбаатар
0
2019/05/18
18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220
2
Андууд сити
1
2019/05/18
15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити
3
Эрчим
0
2019/05/18
12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хангарьд
5
Хоромхон
1
2019/05/15
16:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
1
Хангарьд
3
2019/05/12
15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд сити
4
Хаан хүнс
2
2019/05/12
12:00
ДЦС-4 талбай
Эрчим
3
Дэрэн
3
2019/05/11
18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хоромхон
0
Улаанбаатар сити
3
2019/05/11
15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар
3
Атлетик 220
3
2019/05/11
12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
СП Фалконс
2
Хангарьд
5
2019/05/08
19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хангарьд
3
Атлетик 220
6
2019/05/05
15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220
1
Эрчим
3
2019/05/05
12:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
4
Хоромхон
0
2019/05/04
18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити
3
СП Фалконс
2
2019/05/04
15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд сити
2
Эф Си Улаанбаатар
1
2019/05/04
12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хаан хүнс
5
Хангарьд
5
2019/04/28
15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар
4
Хаан хүнс
2
2019/04/28
12:00
ДЦС-4 талбай
Эрчим
5
Андууд сити
2