Тоглолтын дүн

2018/06/03
16:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
1
Атлетик 220
1
2018/06/03
14:00
Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын талбай
Хангарьд
0
Улаанбаатар сити
1
2018/06/02
20:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Сэлэнгэпресс
0
Эрчим
2
2018/06/02
17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд сити
1
Арвис
0
2018/06/02
14:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Жипро
1
Эф Си Улаанбаатар
5
2018/05/27
20:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Арвис
0
Сэлэнгэпресс
5
2018/05/27
16:00
ДЦС-4 талбай
Эрчим
2
Хангарьд
0
2018/05/26
20:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар
1
Андууд сити
1
2018/05/26
17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити
0
Дэрэн
0
2018/05/26
14:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220
9
Жипро
0
2018/05/20
17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Жипро
0
Андууд сити
3
2018/05/20
14:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Арвис
0
Хангарьд
8
2018/05/19
20:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Сэлэнгэпресс
1
Эф Си Улаанбаатар
4
2018/05/19
17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220
4
Улаанбаатар сити
1
2018/05/19
12:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
1
Эрчим
5
2018/05/13
16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Арвис
0
Дэрэн
8
2018/05/13
16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эрчим
2
Атлетик 220
1
2018/05/12
20:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар
1
Хангарьд
0
2018/05/12
17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд сити
2
Сэлэнгэпресс
1
2018/05/12
14:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити
2
Жипро
0