Тоглолтын дүн

2018/08/13
10:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити
0
Атлетик 220
3
2018/08/12
16:00
ДЦС-4 талбай
Эрчим
2
Дэрэн
1
2018/08/12
14:00
Орхон аймаг, Эрдэнэт хотын талбай
Хангарьд
0
Арвис
0
2018/08/11
16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар
2
Сэлэнгэпресс
1
2018/08/11
13:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд сити
5
Жипро
0
2018/08/06
07:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
1
Арвис
1
2018/08/06
04:00
Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын талбай
Хангарьд
1
Эф Си Улаанбаатар
1
2018/08/05
10:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220
2
Эрчим
0
2018/08/05
07:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Сэлэнгэпресс
2
Андууд сити
3
2018/08/05
04:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Жипро
1
Улаанбаатар сити
4
2018/07/29
13:00
Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын талбай
Хангарьд
2
Андууд сити
2
2018/07/29
13:00
ДЦС-4 талбай
Эрчим
1
Улаанбаатар сити
1
2018/07/28
19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар
1
Дэрэн
3
2018/07/28
16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Сэлэнгэпресс
1
Жипро
0
2018/07/28
13:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Арвис
1
Атлетик 220
2
2018/07/22
19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Жипро
0
Эрчим
5
2018/07/22
14:00
Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын талбай
Хангарьд
1
Сэлэнгэпресс
0
2018/07/21
19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити
6
Арвис
3
2018/07/21
16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220
1
Эф Си Улаанбаатар
1
2018/07/21
12:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
2
Андууд сити
0