Тоглолтын дүн

2018/10/06
17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд сити
2
Атлетик 220
2
2018/10/06
14:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Арвис
2
Эрчим
7
2018/10/06
11:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар
5
Улаанбаатар сити
0
2018/10/05
19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Жипро
2
Хангарьд
5
2018/10/05
16:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
1
Сэлэнгэпресс
1
2018/09/30
16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Жипро
0
Дэрэн
7
2018/09/30
13:00
Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын талбай
Хангарьд
0
Атлетик 220
2
2018/09/29
19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Сэлэнгэпресс
1
Улаанбаатар сити
2
2018/09/29
16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар
5
Арвис
2
2018/09/29
13:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд сити
1
Эрчим
1
2018/09/27
19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220
1
Дэрэн
1
2018/09/26
19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар
2
Жипро
0
2018/09/26
16:00
ДЦС-4 талбай
Эрчим
8
Сэлэнгэпресс
1
2018/09/25
19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити
3
Хангарьд
0
2018/09/23
13:00
ДЦС-4 талбай
Эрчим
0
Эф Си Улаанбаатар
0
2018/09/22
20:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити
2
Андууд сити
3
2018/09/20
20:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220
4
Сэлэнгэпресс
1
2018/09/20
13:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
5
Хангарьд
0
2018/09/19
21:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Арвис
7
Жипро
1
2018/09/17
16:30
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн
1
Улаанбаатар сити
1