Улаанбаатар сити

Улаанбаатар сити
Байгуулагдсан огноо
2016 он
Багийн менежер
Лхагвасүрэн А
Багийн эмч
Ариунболд
Мэдээллийн ажилтан
Лхагвасүрэн
Лигт оролцож эхэлсэн
2016 он

Тоглолтын үр дүн

Эф Си УлаанбаатарЭф Си Улаанбаатар5
0Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2018-10-06 11:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
СэлэнгэпрессСэлэнгэпресс1
2Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2018-09-29 19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити3
0ХангарьдХангарьд
2018-09-25 19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити2
3Андууд ситиАндууд сити
2018-09-22 20:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн1
1Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2018-09-17 16:30
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити0
3Атлетик 220Атлетик 220
2018-08-13 10:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ЖипроЖипро1
4Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2018-08-05 04:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ЭрчимЭрчим1
1Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2018-07-29 13:00
ДЦС-4 талбай
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити6
3АрвисАрвис
2018-07-21 19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити1
1Эф Си УлаанбаатарЭф Си Улаанбаатар
2018-07-07 14:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд ситиАндууд сити2
1Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2018-06-30 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ХангарьдХангарьд0
1Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2018-06-03 14:00
Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын талбай
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити0
0ДэрэнДэрэн
2018-05-26 17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220Атлетик 2204
1Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2018-05-19 17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити2
0ЖипроЖипро
2018-05-12 14:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити0
1ЭрчимЭрчим
2018-05-05 20:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
АрвисАрвис1
1Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2018-04-29 20:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ХангарьдХангарьд1
4Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2017-09-29 15:00
Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын талбай
СэлэнгэпрессСэлэнгэпресс1
4Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2017-09-17 19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити2
0УнагануудУнаганууд
2017-09-12 19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити2
1ХоромхонХоромхон
2017-09-10 04:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
1
1Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2017-08-26 13:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити1
1ЭрчимЭрчим
2017-08-20 13:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
2
0Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2017-08-13 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити2
0ДэрэнДэрэн
2017-08-05 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си УлаанбаатарЭф Си Улаанбаатар0
3Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2017-07-30 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити1
2ХангарьдХангарьд
2017-07-02 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
УнагануудУнаганууд1
4Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2017-06-24 13:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити2
1СэлэнгэпрессСэлэнгэпресс
2017-06-17 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ХоромхонХоромхон0
3Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2017-06-04 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити2
0
2017-05-27 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ЭрчимЭрчим1
0Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2017-05-21 12:00
ДЦС-4 талбай
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити1
2
2017-05-14 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн0
3Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2017-05-07 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити3
1Эф Си УлаанбаатарЭф Си Улаанбаатар
2017-04-29 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити1
2ХангарьдХангарьд
2016-10-11 18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ШМ Баянгол Эф СиШМ Баянгол Эф Си2
3Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2016-10-08 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Шарын гол Эф СиШарын гол Эф Си0
4Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2016-10-06 08:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ЭрчимЭрчим5
1Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2016-10-02 12:09
ДЦС-4
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити8
4Эф Си УлаанбаатарЭф Си Улаанбаатар
2016-09-30 16:30
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити1
2ЭрчимЭрчим
2016-09-28 17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити1
2Эф Си УлаанбаатарЭф Си Улаанбаатар
2016-09-25 11:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ХангарьдХангарьд2
1Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2016-09-15 15:00
Орхон аймаг, Эрдэнэт хот
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити1
3ХоромхонХоромхон
2016-09-11 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
УнагануудУнаганууд0
2Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2016-09-04 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си УлаанбаатарЭф Си Улаанбаатар1
1Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2016-08-28 18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн

ТОГЛОЛТЫН ХУвААРь