Улаанбаатар сити

Улаанбаатар сити
Байгуулагдсан огноо
2016 он
Багийн менежер
Лхагвасүрэн А
Багийн эмч
Ариунболд
Мэдээллийн ажилтан
Лхагвасүрэн
Лигт оролцож эхэлсэн
2016 он

Тоглолтын үр дүн

Унаганууд1
4Улаанбаатар сити
2017-06-24 13:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити2
1Сэлэнгэпресс
2017-06-17 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хоромхон0
3Улаанбаатар сити
2017-06-04 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити2
0Гоёо Эф Си
2017-05-27 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эрчим1
0Улаанбаатар сити
2017-05-21 12:00
ДЦС-4 талбай
Улаанбаатар сити1
2Атлетик 220
2017-05-14 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Дэрэн0
3Улаанбаатар сити
2017-05-07 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити3
1Эф Си Улаанбаатар
2017-04-29 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити1
2Хангарьд
2016-10-11 18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ШМ Баянгол Эф Си2
3Улаанбаатар сити
2016-10-08 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Шарын гол Эф Си0
4Улаанбаатар сити
2016-10-06 08:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эрчим5
1Улаанбаатар сити
2016-10-02 12:09
ДЦС-4
Улаанбаатар сити8
4Эф Си Улаанбаатар
2016-09-30 16:30
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити1
2Эрчим
2016-09-28 17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар сити1
2Эф Си Улаанбаатар
2016-09-25 11:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хангарьд2
1Улаанбаатар сити
2016-09-15 15:00
Орхон аймаг, Эрдэнэт хот
Улаанбаатар сити1
3Хоромхон
2016-09-11 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Унаганууд0
2Улаанбаатар сити
2016-09-04 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар1
1Улаанбаатар сити
2016-08-28 18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн

ТОГЛОЛТЫН ХУвААРь

Улаанбаатар сити
vs
Хангарьд
2017/07/02
16:00