Дэрэн

Дэрэн
Байгуулагдсан огноо
2008 он
Лигт оролцож эхэлсэн
2015 он

Тоглолтын үр дүн

ДэрэнДэрэн0
3СП ФалконсСП Фалконс
2019-07-28 18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн2
2Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2019-07-21 12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн1
0Хаан хүнсХаан хүнс
2019-06-30 12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн1
2Атлетик 220Атлетик 220
2019-06-23 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд ситиАндууд сити
2ДэрэнДэрэн
2019-06-15 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн0
0Эф Си УлаанбаатарЭф Си Улаанбаатар
2019-05-19 12:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн1
3ХангарьдХангарьд
2019-05-15 16:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
ЭрчимЭрчим3
3ДэрэнДэрэн
2019-05-12 12:00
ДЦС-4 талбай
ДэрэнДэрэн4
0ХоромхонХоромхон
2019-05-05 12:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
СП ФалконсСП Фалконс1
2ДэрэнДэрэн
2019-04-27 12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити1
1ДэрэнДэрэн
2019-04-14 03:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн2
9Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2019-01-12 13:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Соёмбын барсуудСоёмбын барсууд1
3ДэрэнДэрэн
2019-01-10 19:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн1
1СП ФалконсСП Фалконс
2018-10-05 16:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
ЖипроЖипро0
7ДэрэнДэрэн
2018-09-30 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Атлетик 220Атлетик 2201
1ДэрэнДэрэн
2018-09-27 19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн5
0ХангарьдХангарьд
2018-09-20 13:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн1
1Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2018-09-17 16:30
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
ЭрчимЭрчим2
1ДэрэнДэрэн
2018-08-12 16:00
ДЦС-4 талбай
ДэрэнДэрэн1
1АрвисАрвис
2018-08-06 07:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си УлаанбаатарЭф Си Улаанбаатар1
3ДэрэнДэрэн
2018-07-28 19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн2
0Андууд ситиАндууд сити
2018-07-21 12:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
СП ФалконсСП Фалконс0
4ДэрэнДэрэн
2018-07-06 17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ХангарьдХангарьд0
0ДэрэнДэрэн
2018-07-01 14:00
Орхон аймгийн Эрдэнэт хотын талбай
ДэрэнДэрэн1
1Атлетик 220Атлетик 220
2018-06-03 16:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити0
0ДэрэнДэрэн
2018-05-26 17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн1
5ЭрчимЭрчим
2018-05-19 12:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
АрвисАрвис0
8ДэрэнДэрэн
2018-05-13 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн0
1Эф Си УлаанбаатарЭф Си Улаанбаатар
2018-05-04 17:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Андууд ситиАндууд сити0
1ДэрэнДэрэн
2018-04-28 17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
СП ФалконсСП Фалконс5
4ДэрэнДэрэн
2018-03-31 15:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн7
1Андууд ситиАндууд сити
2018-03-25 10:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
АрвисАрвис4
3ДэрэнДэрэн
2018-03-18 12:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн4
6ХангарьдХангарьд
2018-03-11 12:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн4
14ХоромхонХоромхон
2018-02-25 22:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Соёмбын барсуудСоёмбын барсууд6
5ДэрэнДэрэн
2018-02-12 19:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
УнагануудУнаганууд6
1ДэрэнДэрэн
2018-02-11 14:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн6
0Улаанбаатарын МазаалайнуудУлаанбаатарын Мазаалайнууд
2018-02-04 10:00
ДэрэнДэрэн5
10СП ФалконсСП Фалконс
2018-01-28 12:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Андууд ситиАндууд сити3
3ДэрэнДэрэн
2018-01-21 14:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ХангарьдХангарьд7
5ДэрэнДэрэн
2018-01-14 14:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн4
1АрвисАрвис
2018-01-13 12:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн5
5Атлетик 220Атлетик 220
2017-12-30 14:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ХоромхонХоромхон3
6ДэрэнДэрэн
2017-12-24 16:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн5
7Соёмбын барсуудСоёмбын барсууд
2017-12-17 16:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн2
8УнагануудУнаганууд
2017-12-10 16:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Улаанбаатарын МазаалайнуудУлаанбаатарын Мазаалайнууд0
4ДэрэнДэрэн
2017-12-03 12:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн0
2СП ФалконсСП Фалконс
2017-09-23 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ХоромхонХоромхон1
2ДэрэнДэрэн
2017-09-17 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн3
1Андууд ситиАндууд сити
2017-09-10 13:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ЭрчимЭрчим0
1ДэрэнДэрэн
2017-08-26 13:00
ДЦС-4 талбай
ДэрэнДэрэн2
0
2017-08-19 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си УлаанбаатарЭф Си Улаанбаатар1
0ДэрэнДэрэн
2017-08-13 13:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити2
0ДэрэнДэрэн
2017-08-05 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн1
1ХангарьдХангарьд
2017-08-02 19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн2
0УнагануудУнаганууд
2017-06-30 19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
СП ФалконсСП Фалконс1
3ДэрэнДэрэн
2017-06-24 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн2
0ХоромхонХоромхон
2017-06-18 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
1
0ДэрэнДэрэн
2017-06-02 19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн0
1ЭрчимЭрчим
2017-05-25 19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
1
0ДэрэнДэрэн
2017-05-21 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн1
0Эф Си УлаанбаатарЭф Си Улаанбаатар
2017-05-13 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн0
3Улаанбаатар ситиУлаанбаатар сити
2017-05-07 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ХангарьдХангарьд0
0ДэрэнДэрэн
2017-05-01 04:00
Эрдэнэт хотын талбай
УнагануудУнаганууд6
2ДэрэнДэрэн
2017-03-20 05:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
СП ФалконсСП Фалконс2
9ДэрэнДэрэн
2017-03-12 06:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
1
6ДэрэнДэрэн
2017-03-04 06:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
4
8ДэрэнДэрэн
2017-02-26 04:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн7
1ХангарьдХангарьд
2017-02-19 12:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн2
2
2017-02-06 06:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн5
3БумаасанааБумаасанаа
2017-01-15 16:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ХоромхонХоромхон0
4ДэрэнДэрэн
2017-01-07 14:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
Улаанбаатарын МазаалайнуудУлаанбаатарын Мазаалайнууд3
6ДэрэнДэрэн
2016-12-25 14:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн6
2
2016-12-18 12:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн0
3ХангарьдХангарьд
2016-10-13 17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн0 (3)
0 (2)ХоромхонХоромхон
2016-10-11 15:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн1
3ХангарьдХангарьд
2016-10-09 13:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн3
0
2016-10-04 16:00
Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
ХоромхонХоромхон0
3ДэрэнДэрэн
2016-10-01 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн
УнагануудУнаганууд
2016-09-24 12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
УнагануудУнаганууд4
4ДэрэнДэрэн
2016-09-21 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн2
1ШМ Баянгол Эф СиШМ Баянгол Эф Си
2016-09-18 12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн0
2ХоромхонХоромхон
2016-09-15 18:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
СП ФалконсСП Фалконс2
2ДэрэнДэрэн
2016-09-10 12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ДэрэнДэрэн4
0Улаанбаатарын МазаалайнуудУлаанбаатарын Мазаалайнууд
2016-09-03 15:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
УнагануудУнаганууд1
0ДэрэнДэрэн
2016-08-28 12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн

ТОГЛОЛТЫН ХУвААРь