Бумаасанаа

Бумаасанаа
Байгуулагдсан огноо
2013 он
Лигт оролцож эхэлсэн
2016 он

Тоглолтын үр дүн

БумаасанааБумаасанаа4
10ХангарьдХангарьд
2017-03-20 01:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
БумаасанааБумаасанаа5
8СП ФалконсСП Фалконс
2017-03-13 05:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
УнагануудУнаганууд10
0БумаасанааБумаасанаа
2017-03-04 12:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
5
5БумаасанааБумаасанаа
2017-02-18 16:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
БумаасанааБумаасанаа2
8
2017-02-06 04:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
БумаасанааБумаасанаа6
8Улаанбаатарын МазаалайнуудУлаанбаатарын Мазаалайнууд
2017-01-22 08:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
ДэрэнДэрэн5
3БумаасанааБумаасанаа
2017-01-15 16:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
БумаасанааБумаасанаа5
6
2017-01-07 16:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
БумаасанааБумаасанаа5
9ХоромхонХоромхон
2016-12-25 12:00
МХБХ-ны Футзалын ордон
8
2БумаасанааБумаасанаа
2016-12-17 14:00
МХБХ-ны Футзалын ордон

ТОГЛОЛТЫН ХУвААРь