Эрчим

Эрчим
Багийн менежер
Дэлгэрдалай Гантөмөр

Тоглолтын үр дүн

Эрчим3
2Атлетик 220
2017-06-21 17:00
ДЦС-4 талбай
Эрчим2
1Эф Си Улаанбаатар
2017-06-17 13:00
ДЦС-4 талбай
Дэрэн0
1Эрчим
2017-05-25 19:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эрчим1
0Улаанбаатар сити
2017-05-21 12:00
ДЦС-4 талбай
Эрчим1
0Хангарьд
2017-05-13 13:00
ДЦС-4 талбай
Эрчим3
1Унаганууд
2017-05-09 17:00
ДЦС-4
Сэлэнгэпресс0
0Эрчим
2017-04-30 16:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эрчим
Хангарьд
2017-04-26 17:04
ДЦС-4 талбай
Улаанбаатарын Мазаалайнууд1
4Эрчим
2016-10-08 12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эрчим5
1Улаанбаатар сити
2016-10-02 12:09
ДЦС-4
Улаанбаатар сити1
2Эрчим
2016-09-28 17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
ШМ Баянгол Эф Си1
5Эрчим
2016-09-25 17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Хоромхон3
0Эрчим
2016-09-23 17:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эф Си Улаанбаатар1
6Эрчим
2016-09-17 12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн
Эрчим5
1Хангарьд
2016-09-11 15:00
ДЦС-4
Эрчим1
0ШМ Баянгол Эф Си
2016-09-01 15:00
ДЦС-4
Хоромхон0
4Эрчим
2016-08-04 12:00
МХБХ-ны цэнгэлдэх хүрээлэн

ТОГЛОЛТЫН ХУвААРь

Гоёо Эф Си
vs
Эрчим
2017/06/25
16:00
Эрчим
vs
Хоромхон
2017/07/02
13:00