ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ГРАССРҮҮТС ТЭМЦЭЭНИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР

МОНГОЛ УЛСЫН 21 АЙМАГ, 9 ДҮҮРЭГТ, МХБХ-НЫ ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУД ӨӨРСДИЙН ГРАССРҮҮТС ТЭМЦЭЭНЭЭ 2022 ОНЫ 11-Р САРЫН 5-НААС 26-НЫ ХООРОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.
ГРАССРҮҮТС ТЭМЦЭЭНҮҮДИЙН НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 2022 ОНЫ 11-Р САРЫН 5-НЫ ӨДРИЙН 10.00 ЦАГТ УЛС ОРОН ДАЯАР НЭГЭН ЗЭРЭГ ЯВАГДАНА.
НИЙТ 3 ДОЛОО ХОНОГИЙН ХУГАЦААНД ОЛОН МЯНГАН ОХИД, ХӨВГҮҮД ХӨЛБӨМБӨГИЙН СПОРТООР АМЬСГАЛАХ БОЛНО.
ТЭМЦЭЭНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ МХБХ-НЫ ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, СУРТАЛЧЛАН АЖИЛЛАХ БӨГӨӨД ӨӨРСДИЙН ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ СУВГИЙГ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЮМ.
ЭНЭХҮҮ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛОН 2022 ОНЫ ТУРШ ГРАССРҮҮТС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГЫГ МХБХ-НЫ “АЛТАН БӨМБӨГ” ЁСЛОЛЫН ҮЕЭР ШАЛГАРУУЛНА.

Other Articles