ГИШҮҮН ХОЛБООДЫН ТӨЛӨӨЛЛҮҮД МХБХ-НД ДАДЛАГА ХИЙВ

МХБХ-ны Гишүүн холбоодын дунд эхний жилдээ зохион байгуулагдсан дадлагажих хөтөлбөр хэрэгжиж амжилттай өндөрлөлөө.
Уг хөтөлбөр нь гишүүн холбоодыг мэргэшсэн, ур чадвартай, боловсон хүчнээр хангах, бэлтгэх зорилгын хүрээнд өрнөсөн ба Хөвсгөл аймгийн хөлбөмбөгийн холбооны дадлагажигч Б.Бямбаренчин болон Дархан-уул аймгийн хөлбөмбөгийн холбооны дадлагажигч О.Батсайхан нар 1 сарын хугацаанд МХБХ-ны ЕНБД-ын ажил үүрэг болон 6 хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцан, туршлага солилцон амжилттайгаар дадлагын тайлангаа хамгааллаа.

Other Articles