Дүрэм, Журам

ДҮРЭМ
mff-statutes.pdf 72 татсан 2019-09-28 14:04 410.5 KB
ЖУРМУУД
registration-trasnfer - бүртгэл ба шилжилт хөдөлгөөний журам.pdf
 бүртгэл ба шилжилт хөдөлгөөний журам.pdf 73 татсан 2019-09-28 13:55 40.3 MB
coaches - -нарын-анхааралд.pdf
-нарын-анхааралд.pdf 34 татсан 2019-09-28 13:55 426.7 KB
jersey-standard - -ны-тоглолтын-хувцас-хэрэглэлийн-стандартын-журам.pdf
-ны-тоглолтын-хувцас-хэрэглэлийн-стандартын-журам.pdf 42 татсан 2019-09-28 13:55 2.1 MB
 2019 - Шинэчлэгдсэн.pdf 48 татсан 2019-09-28 13:55 1 MB
20190627_Хувцас хэрэглэлийн стандартын журам шинэ.pdf 34 татсан 2019-09-28 13:55 1.2 MB
MCM - mcm .pptx
41 татсан 2019-09-28 13:55 4.2 MB