ЕВРОПИЙН ХӨЛБӨМБӨГИЙН ХОЛБООНЫ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХӨЛБӨМБӨГТ ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЯВАГДЛАА

Европийн Хөлбөмбөгийн Холбооноос зохион байгуулсан “Эмэгтэйчүүдийн Хөлбөмбөг” сэдэвт 5 хоногийн сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Тус сургалтад эмэгтэй тоглогч дасгалжуулагч нар болон эмэгтэйчүүдийн багийн удирдлагууд, менежерүүд болон Монголын Хөлбөмбөгийн Холбооны ажилчид хамрагдсан юм.
Сургалт 5 хоногт эмэгтэйчүүдийн хөлбөмбөгийн суурь болсон 5 сэдвээр явагдсан бөгөөд сургалтыг ЕХБХ-ны мэргэжилтнүүд болох Крис Милнес болон Хестринг Ройс нар удирдан явуулсан юм.

Other Articles