ЗАВХАН АЙМАГТ ГРАССРҮҮТС СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

МХБХ болон Боловсролын Ерөнхий газар, аймаг нийслэлийн Боловсролын газруудтай хамтран Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн биеийн тамирын багш нарт хөлбөмбөгийн анхан шатны сургалтыг зохион байгуулах, биеийн тамирын хичээлд дасгал тоглолтыг төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажилладаг.
Түүний хүрээнд ОУХБХ-ны Сургуулийн хөлбөмбөг хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэхүү хөтөлбөрийн аппликейшн танилцуулах сургалтыг өмнө нь Завхан аймагт 2022 оны 9-р сард зохион байгуулсан бөгөөд дасгал тоглолтыг хэрэглээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр энэ удаад Грассрүүтс сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Other Articles