МОНГОЛЫН ХӨЛБӨМБӨГИЙН ХОЛБООНЫ 2022-2023 ОНЫ УЛИРЛЫН ТЭМЦЭЭНҮҮДИЙН ЭХЛЭХ ХУГАЦАА

– Супер цом 2022.08.21
– Моби Дээд Лиг 2022.08.23
– МХБХ-ны Цом 2022.09.05
– Үндэсний Нэгдүгээр Лиг 2022.08.22
– Үндэсний Хоёрдугаар Лиг 2022.09.10
– Футзалын Дээд Лиг 2022.09.17
– Футзалын Нэгдүгээр Лиг 2022.11.05
Эдгээр тэмцээнүүдийн эхлэх хугацааг та бүхэнд танилцуулж байна.
Бусад уралдаан тэмцээнүүд МХБХ-ны тэмцээний календарийн дагуу явагдах болно.

Other Articles