МХБХ-ны Дэд Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчдийн материалыг хүлээн авч дууслаа

МХБХ ТББ-ын дүрмийн дагуу Дэд Ерөнхийлөгчид нэр дэвших материалыг хүлээн авч дууслаа.
Ингэснээр Сонгуулийн хороо 5 хоногийн дотор энэхүү нэр дэвшигчдийн материалыг шалгаж, нэр дэвшигчээр бүртгэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.
Сонгуулийн хороо нь 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг бөгөөд тэд дүрмийн дагуу МХБХ-ны хөндлөнгийн, хараат бус, бие даасан, шударга /bona fide/ гишүүн байхаар дүрмэнд заасан шаардлагыг хангасан байдаг.

Other Articles