МОНГОЛЫН ХӨЛБӨМБӨГИЙН ХОЛБООНЫ СОНГУУЛИЙН ХОРООНООС 2023 ОНЫ “ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬ”-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦААГ ТОГТООЛОО

МХБХ-ны 2023 оны Ээлжит Сонгуульд нэр дэвшигчдийн материалыг 2023/05/22-ноос 2023/05/26-ны өдрийг дуустал хуанлийн 5 хоногийн хугацаанд хүлээн авна.

Нэр дэвшигчид тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материалтай танилцана уу.

 

Ээлжит Сонгуульд нэр дэвшигчид тавигдах шаардлага:

 1. 18-аас дээш насны, Монгол Улсад байнга оршин суудаг иргэн байх,
 2. Гэмт хэрэгт холбогдоогүй, ял шийтгэлгүй байх,
 3. Хөлбөмбөгийн спортын үйл ажиллагаанд 4-өөс доошгүй жил идэвхтэй оролцсон, оролцоотой байх,
 4. Шударга байдлын амлалтыг бөглөж хангасан байх.

 

Ээлжит Сонгуульд нэр дэвшигчдийн бүрдүүлэх материалууд: 

 1. Нэр дэвшигчийн мэдэгдэл
 2. Шударга байдлын амлалт
 3. Сонгуульд нэр дэвшүүлэх тухай гишүүн байгууллагын албан бичиг1
 4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 5. Цээж зураг 2 хувь

__________________________________________________________

1МХБХ-ны Дүрмийн 38 дугаар зүйлийн 38.2 – т зааснаар:

а. Ерөнхийлөгч, Дэд Ерөнхийлөгчид, Зөвлөлийн гишүүд, эмэгтэй гишүүнд нэр дэвшигчийг 5-аас доошгүй гишүүн байгууллага нэр дэвшүүлнэ.

б. Орон нутгийн төлөөлөлд нэр дэвшигчийг 3-аас багагүй гишүүн байгууллага нэр дэвшүүлнэ. 

в. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөлд нэр дэвшигч нь өөрийн дүрэм, журамд заасны дагуу нэр дэвшинэ. 

МХБХ-ны Сонгуулийн дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.1-т зааснаар:

“….Нэр дэвшигчдийн материалыг хүлээж авах эцсийн хугацааг Сонгуулийн хорооны шийдвэрээр тогтооно.”

 1. Сонгуулийн хорооны тогтоол: https://the-mff.mn/?mdocs-file=21216
 2. Нэр дэвшигчийн мэдэгдэл: https://the-mff.mn/?mdocs-file=21218
 3. Шударга байдлын амлалт: https://the-mff.mn/?mdocs-file=21221

Other Articles