МХБХ-ны ЭМЧИЙН СУРГАЛТУУД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Тэмцээн Зохион Байгуулах Хэлтсийн 2021 оны төлөвлөгөөний дагуу эмчийн сургалтууд зохион байгуулагдлаа.
Гэмтлээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, тоглолтоос тоглолтын хооронд хэрхэн биеэ бэлдэх гэх зэрэг илүү тоглолтруу шилжсэн зүйлсүүдэд заавар зөвөлгөөнүүдийг өглөө.
Тоглолтын дараагаар хэрхэн биеэ сэргээж , өөрийн тоглолтод үзүүлэх гүйцэтгэлийг сайжруулахтай холбоотой чухал ач холбогдол бүхий сургалт болсон юм.
Сургалтад МХБХ-нд бүртгэлтэй зэрэглэл бүхий шүүгчид хамрагдаж , дараагийн сургалтад МХБХ-ны насанд хүрэгчдийн Лигт оролцодог багийн эмчид болон албаны хүмүүс оролцлоо.

Other Articles

МХБХ
ЭМГЭНЭЛ