МХБХ-ны 2023 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийн нэрсийн жагсаалт

МХБХ-ны 2023 оны ээлжит Сонгуульд нэр дэвшигчдийн жагсаалт батлах тухай Сонгуулийн хорооны шийдвэрийг танилцуулж байна. Сонгуульд нэр дэвшигчид МХБХ-ны сонгуулийн дүрэм, журмын дагуу нэр дэвшигчийн эрх, үүргээ биелүүлэн, ёс зүйтэй шударгаар өрсөлдөнө үү.
Нэр дэвшигчидтэй танилцах: https://the-mff.mn/?mdocs-file=21277

Other Articles