Санхүү, Аудитын тайлан

Санхүүгийн тайлангууд
Цар тахлын улмаас 2020 оны Их хурал дээр 2019, 2020 оны санхүүгийн тайланг хамтатган батлав. 2019-2020-sanhүү-1.pdf 88 downloads 2020-10-06 13:02 1.9 MB
2017 оны Санхүүгийн тайлан 2017-ony-tajlan.pptx.pdf 112 downloads 2020-06-04 14:54 1.8 MB
2018 оны Санхүүгийн тайлан tajlan-sanhүү-05-2018.pdf 144 downloads 2020-06-04 14:54 10 MB
2016 оны Санхүүгийн тайлан sanhүү-tajlan-2016_bolson2.pdf 115 downloads 2020-06-04 14:53 767.4 KB
2015 оны Санхүүгийн тайлан sanhүү-tajlan-ppt-2015.pdf 119 downloads 2020-06-04 14:52 944.4 KB
107 downloads 2019-09-28 14:27 3.9 MB
2018-financial-report.pdf 147 downloads 2019-09-28 14:27 10 MB
Аудитын тайлангууд
2015-audit-report.pdf 124 downloads 2019-09-28 14:27 1.1 MB
2017-audit-report.pdf 110 downloads 2019-09-28 14:27 5.4 MB
2018-audit-report.pdf 185 downloads 2019-09-28 14:27 1.7 MB