Тендерийн урилга

Монголын Хөлбөмбөгийн холбоо ТББ нь өөрийн төв байрны дээвэр буюу хөлбөмбөгийн талбай руу харсан 980мкв талбай бүхий үзэгчдийн суудлыг бороо усны хамгаалалттай зориулалтын технологи ашиглан засварлах ажилд барилгын засвар үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагыг урьж байна.
Сонирхсон аж ахуй нэгж mongolianff@the-mff.mn цахим хаягруу 2022 оны 8-р сарын 23-ны дотор байгууллагын гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, албан бичгээр тус ажлыг сонирхож буйгаа илэрхийлсэн хүсэлтээ ирүүлэхийг хүсье.
Тус ажилтай холбоотой тендерийн дэлгэрэнгүйг хүсэлтээ илэрхийлсэн байгууллагад эргэн мэдэгдэнэ.

Other Articles