ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Монголын Хөлбөмбөгийн холбоо ТББ нь Төв аймгийн сэргэлэн сумын нутаг баруун дэлгэрийн аманд байрлах Монголын Хөлбөмбөгийн бэлтгэлийн төвийн хашаанд баригдаж буй айрдомын барилгад зориулан цахилгаан хангамж болох 400кВА-ийн хүчин чадалтай дэд өртөө бариулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна.
Байгууллагын гэрчилгээ, Цахилгааны ажлын тусгай зөвшөөрлүүд, өмнө хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудын мэдээлэл, тус ажлыг хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, ажиллах хүчний мэдээлэл, ажилчдын мэргэжлийн үнэмлэх, мэргэжлийн байгууллагын гэрчилгээг хавсарган ирүүлнэ үү.
Ерөнхий шаардлага, нэмэлт мэдээлэл техникийн нөхцлийг
Дээрх материалыг бүрдүүлэн дараах хаягаар 2022 оны 10-р сарын 05 -ний өдөр 14:00 цаг-аас өмнө цахим шуудан mongolianff@the-mff.mn –руу илгээнэ үү.
400 Кв-ийн дэд өртөө буулгах техникийн нөхцлийг цахим хаягаар хүлээн авна уу.
Утсаар тодруулга авах бол 99115702

Other Articles

Uncategorized