ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Монголын Хөлбөмбөгийн холбоо ТББ нь ХУД 8 хороонд баригдсан хөлбөмбөгийн бэлтгэлийн төвд тавилга тоног төхөөрөмж шинээр хийлгэх
Байгууллагын гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлүүд, өмнө хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудын мэдээлэл, тус ажлыг хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, ажиллах хүчний мэдээлэл, ажилчдын мэргэжлийн үнэмлэх, мэргэжлийн байгууллагын гэрчилгээг хавсарган ирүүлнэ үү.
Ерөнхий шаардлага, нэмэлт мэдээлэл техникийн нөхцлийг
Өрөө тасалгааны тавилгын ерөнхий шаардлагыг нэгдсэн байдлаар газар дээр нь хэмжээ авахуулж тоо хэмжээг оролцогчдод нэгэн зэрэг өгнө.
Дээрх материалыг бүрдүүлэн оролцох хүсэлтээ дараах хаягаар 2022 оны 10-р сарын 05 -ний өдөр 14:00 цаг-аас өмнө цахим шуудан mongolianff@the-mff.mn –руу илгээнэ үү.
Утсаар тодруулга авах бол 99115702

Other Articles

Uncategorized