Фузалын-2 зэрэглэлд тэнцсэн дасгалжуулагчид

Монголын Хөл Бөмбөгийн Холбооны Техникийн хэлтсээс зохион байгуулсан Азийн Хөл Бөмбөгийн Холбооны Футзалын дасгалжуулагчийн 2-р зэрэглэлд тэнцсэн дасгалжуулагч нарыг танилцуулж байна.
Азийн Хөл Бөмбөгийн Холбооноос эдгээр дасгалжуулагч нарын шалгалтын хариу дээр үндэслэн батламжийг цахимаар Монголын Хөл Бөмбөгийн Холбоонд ирүүллээ.
Хөл хорио тавигдаж, хатуу дэглэм сулрахад Монголын Хөл Бөмбөгийн Холбоо эдгээр дасгалжуулагч нарт тусгайлан батламжийг гардуулах болно.

Other Articles