ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЦОНХ НЭЭГДЛЭЭ !

Хөлбөмбөгийн нэгэн томоохон хэсэг болох шилжилт хөдөлгөөний өдрүүд нээгдэж байна.
ТЗБЖ-д тусгагдсаны дагуу тоглогчид өөрийн шилжилтийн мэдээллийг TMS буюу Transfer Management System-д бүртгүүлэх шаардлагатай бөгөөд FIFA Connect системээр өөрийн харьялаллыг шилжүүлж тоглолтод оролцох бүрэн эрх бүхий болох боломжтой.
Клуб хоорондын шилжилт хөдөлгөөн болон бусад чөлөөт агент статуснаас клубрүү шилжиж буй тоглогчид ӨӨРИЙН ШИЛЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХЭЛТЭС-д МЭДЭЭЛЛЭНЭ ҮҮ.
КЛУБ/ТОГЛОГЧИЙН ГЭРЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛУУДАД mffplayercontract@gmail.com ХАЯГААР ЦАГ АЛДАЛГҮЙ ТҮРГЭН ШУУРХАЙ ХАРИУЛТ/ЗӨВЛӨМЖҮҮДИЙГ ӨГЧ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Other Articles