U14 ФУТЗАЛЫН ХӨВГҮҮДИЙН ЦОМ 2020 – УБ Алтан медаль