ДАСГАЛЖУУЛАГЧИЙН ХӨГЖИЛ

ТАНИЛЦУУЛГА

МХБХ нь 2019 оноос МХБХ “Д”, МХБХ/АХБХ “С”, МХБХ/АХБХ “В” зэрэглэлийн сургалтууд болон лиценз сэргээх сургалтуудыг дотооддоо зохион байгуулах боломжтой болсон бөгөөд 2020 оноос өргөжүүлэн футзалын анхан шатны дотоодын сургалтыг нэмж зохион байгуулах гэж байна.

Дотоодын сургалтуудын хувьд тавигдах шаардлагын дагуу оролцогчдын тоо бүрдсэн тохиолдолд сургалтыг эхлүүлнэ. Мөн орон нутгийн салбар холбоодын хүсэлтээр тухайн бүс нутагт очиж сургалтыг явуулах боломжтой.