Grassroots

▶️Багш, дасгалжуулагч хүн өөрийн үйл ажиллагааг ашиглаж, хүүхдүүдэд зааварчилж сургана.
▶️ Хүүхдийн нас биед таарч тохирсон заавар зөвлөмжөөр хангана.
▶️ Бага насны балчир хүүхдүүдийг өсөж томрох, нас биед хүрэхэд нь дэмжиж тусална.
▶️ Өсвөр насныханд үлгэр дуурайлалтай биеэ авч явж, тэднийг нэр төртэй удирдан чиглүүлнэ.
▶️ Багачуудын санаа бодлыг нээлттэй сонсоно.
▶️ Хүүхдийн ар гэрийнхэн болон сургуультай нь байнгын харилцаа холбоотой байна.
▶️ Багш хүний бүхий л үүрэг хариуцлагаа ухамсарлана.
▶️Сургалтын явцад гарч болох бүхий л зүйлд бэлэн байна.
▶️ Аюулгүй байдлыг хангах, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх асуудалд хариуцлагатай хандана.
▶️Тоглолтын элементүүдээс түүвэрлэн оруулж, олон жижиг тэмцээн зохионо.