ДОРНОД АЙМАГ vs ДОРНОГОВЬ АЙМАГ

Үр дүн

Зүүн бүс 2020
ДОРНОД АЙМАГ
ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
11 - 8
Тоглолтын дүн

ДОРНОД АЙМАГ

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ

Тоглолтын статистик

Өмнөх тоглолт