ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ vs ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ

Үр дүн

Төвийн бүс 2020
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ
1 - 9
Тоглолтын дүн

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ

ШАРЫН ГОЛ ЭФ СИ

Тоглолтын статистик

Өмнөх тоглолт

ӨдөрЭзэнҮр дүнЗочинЦаг