ФУТЗАЛЫН СОНИРХОГЧДЫН ЦОМ 2020

Алтан медаль
Хүрэл медаль
5-р байр
Хагас шигшээ
А хэсэг
В хэсэг
Алтан медаль

АЛТАН МЕДАЛЬ

СОЛОНГО-5
АВРАГЧ
6 - 8
Final Score
Хүрэл медаль

ФУТЗАЛЫН СОНИРХОГЧДЫН ЦОМ 2020 – ХҮРЭЛ МЕДАЛЬ

5-р байр

ФУТЗАЛЫН СОНИРХОГЧДЫН ЦОМ 2020 – 5-Р БАЙР

Хагас шигшээ

ФУТЗАЛЫН СОНИРХОГЧДЫН ЦОМ 2020 – ХАГАС ШИГШЭЭ

А хэсэг
В хэсэг