ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗААВАР

  • ФИФА- ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ
  • AFC GRASSROOTS CHARTER
  • “GRASSROOTS-СУРГАЛТ, ФЕСТИВАЛЬ”-ИЙН ҮЕЭР ХИЙГДЭХ АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРИЛАЛТ
  • “GRASSROOTS-ХӨЛБӨМБӨГИЙН ҮНДЭС” ШАГНАЛЫН БОЛЗОЛ