НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2020

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2020 – НЭГДҮГЭЭР ТОЙРОГ

БайрБагТ+=-Г+Г-Г=О
15401134912
253201331011
35320167911
453111661010
5522111658
651228805
75113816-84
8503239-63
950231018-82
105014324-211

Нэгдүгээр лиг 2020 – Нэгдүгээр тойргийн тоглолтын үр дүн

ӨдөрТоглолтҮр дүнТоглолт №
ТӨВ БУГАНУУД vs ХӨХ ЧОНОНУУД26
ХОВД vs ДЭРЭН-225
ДМЮ vs АЛДАРЫН ДАЙЧИД24
ХОРОМХОН vs ХОВД ВЕСТЕРН23
ХӨХ ЧОНОНУУД vs ХАН-УУЛ22
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ТӨВ БУГАНУУД21
ХОВД vs ДМЮ20
ДЭРЭН-2 vs ТӨВ БУГАНУУД19
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ХОРОМХОН18
ХОВД ВЕСТЕРН vs ХӨХ ЧОНОНУУД17
ХАН-УУЛ vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС16
ДМЮ vs ДЭРЭН-215
ХОРОМХОН vs ХОВД14
ТӨВ БУГАНУУД vs ХАН-УУЛ13
ХӨХ ЧОНОНУУД vs АЛДАРЫН ДАЙЧИД12
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОВД ВЕСТЕРН11
ДМЮ vs ХОРОМХОН10
ДЭРЭН-2 vs ХАН-УУЛ9
ХОВД vs ХӨХ ЧОНОНУУД8
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС7
ХОВД ВЕСТЕРН vs ТӨВ БУГАНУУД6
ХӨХ ЧОНОНУУД vs ДМЮ5
ХОРОМХОН vs ДЭРЭН-24
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОВД3
ТӨВ БУГАНУУД vs АЛДАРЫН ДАЙЧИД2
ХАН-УУЛ vs ХОВД ВЕСТЕРН1

Нэгдүгээр лиг 2020 – Нэгдүгээр тойргийн хуваарь

ӨдөрТоглолтҮр дүнТоглолт №
ХАН-УУЛ vs ХОРОМХОН27
ХОВД ВЕСТЕРН vs ДМЮ28
ДЭРЭН-2 vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС29
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ХОВД30
ХОРОМХОН vs ТӨВ БУГАНУУД31
ДМЮ vs ХАН-УУЛ32
ХӨХ ЧОНОНУУД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС33
ХОВД vs ХОВД ВЕСТЕРН34
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ДЭРЭН-235
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОРОМХОН36
ТӨВ БУГАНУУД vs ДМЮ37
ХАН-УУЛ vs ХОВД38
ДЭРЭН-2 vs ХӨХ ЧОНОНУУД39
ХОВД ВЕСТЕРН vs АЛДАРЫН ДАЙЧИД40
ДМЮ vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС41
ХОРОМХОН vs ХӨХ ЧОНОНУУД42
ХОВД vs ТӨВ БУГАНУУД43
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ХАН-УУЛ44
ХОВД ВЕСТЕРН vs ДЭРЭН-245

Нэгдүгээр лиг 2020 – Мэргэн буучид

Хүснэгт

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2020 – НЭГДҮГЭЭР ТОЙРОГ

БайрБагТ+=-Г+Г-Г=О
15401134912
253201331011
35320167911
453111661010
5522111658
651228805
75113816-84
8503239-63
950231018-82
105014324-211

Үр дүн

Нэгдүгээр лиг 2020 – Нэгдүгээр тойргийн тоглолтын үр дүн

ӨдөрТоглолтҮр дүнТоглолт №
ТӨВ БУГАНУУД vs ХӨХ ЧОНОНУУД26
ХОВД vs ДЭРЭН-225
ДМЮ vs АЛДАРЫН ДАЙЧИД24
ХОРОМХОН vs ХОВД ВЕСТЕРН23
ХӨХ ЧОНОНУУД vs ХАН-УУЛ22
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ТӨВ БУГАНУУД21
ХОВД vs ДМЮ20
ДЭРЭН-2 vs ТӨВ БУГАНУУД19
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ХОРОМХОН18
ХОВД ВЕСТЕРН vs ХӨХ ЧОНОНУУД17
ХАН-УУЛ vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС16
ДМЮ vs ДЭРЭН-215
ХОРОМХОН vs ХОВД14
ТӨВ БУГАНУУД vs ХАН-УУЛ13
ХӨХ ЧОНОНУУД vs АЛДАРЫН ДАЙЧИД12
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОВД ВЕСТЕРН11
ДМЮ vs ХОРОМХОН10
ДЭРЭН-2 vs ХАН-УУЛ9
ХОВД vs ХӨХ ЧОНОНУУД8
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС7
ХОВД ВЕСТЕРН vs ТӨВ БУГАНУУД6
ХӨХ ЧОНОНУУД vs ДМЮ5
ХОРОМХОН vs ДЭРЭН-24
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОВД3
ТӨВ БУГАНУУД vs АЛДАРЫН ДАЙЧИД2
ХАН-УУЛ vs ХОВД ВЕСТЕРН1
Хуваарь

Нэгдүгээр лиг 2020 – Нэгдүгээр тойргийн хуваарь

ӨдөрТоглолтҮр дүнТоглолт №
ХАН-УУЛ vs ХОРОМХОН27
ХОВД ВЕСТЕРН vs ДМЮ28
ДЭРЭН-2 vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС29
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ХОВД30
ХОРОМХОН vs ТӨВ БУГАНУУД31
ДМЮ vs ХАН-УУЛ32
ХӨХ ЧОНОНУУД vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС33
ХОВД vs ХОВД ВЕСТЕРН34
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ДЭРЭН-235
БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС vs ХОРОМХОН36
ТӨВ БУГАНУУД vs ДМЮ37
ХАН-УУЛ vs ХОВД38
ДЭРЭН-2 vs ХӨХ ЧОНОНУУД39
ХОВД ВЕСТЕРН vs АЛДАРЫН ДАЙЧИД40
ДМЮ vs БИ СИ ЭЙЧ ЛИОНС41
ХОРОМХОН vs ХӨХ ЧОНОНУУД42
ХОВД vs ТӨВ БУГАНУУД43
АЛДАРЫН ДАЙЧИД vs ХАН-УУЛ44
ХОВД ВЕСТЕРН vs ДЭРЭН-245
Мэргэн буучид

Нэгдүгээр лиг 2020 – Мэргэн буучид