НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2020

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2020

PosБагТ+=-Г+Г-Г=О
112102052232932
21391336181828
31283134161827
41382347173026
5135443428619
6123272434-1011
7133283246-1411
8122282737-108
9122282053-338
1012048943-344

Нэгдүгээр лиг 2020 – Тоглолтын үр дүн

ӨдөрТоглолтҮр дүнТоглолт №
N/A
65
N/A
64
N/A
63
N/A
62
N/A
61
N/A
60
N/A
59
N/A
58
N/A
57
N/A
56
N/A
55
N/A
54
N/A
53
N/A
52
N/A
51
N/A
50
N/A
49
N/A
48
N/A
47
N/A
46
N/A
45
N/A
44
N/A
43
N/A
42
N/A
41
N/A
40
N/A
39
N/A
38
N/A
37
N/A
36
N/A
35
N/A
34
N/A
33
N/A
32
N/A
31
N/A
30
N/A
29
N/A
28
N/A
27
N/A
26
N/A
25
N/A
24
N/A
23
N/A
22
N/A
21
N/A
20
N/A
19
N/A
18
N/A
17
N/A
16
N/A
15
N/A
14
N/A
13
N/A
12
N/A
11
N/A
10
N/A
9
N/A
8
N/A
7
N/A
6
N/A
5
N/A
4
N/A
3
N/A
2
N/A
1

Нэгдүгээр лиг 2020 – Хуваарь

ӨдөрТоглолтҮр дүнТоглолт №

Нэгдүгээр лиг 2020 – Мэргэн буучид

Хүснэгт

НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2020

PosБагТ+=-Г+Г-Г=О
112102052232932
21391336181828
31283134161827
41382347173026
5135443428619
6123272434-1011
7133283246-1411
8122282737-108
9122282053-338
1012048943-344

Үр дүн

Нэгдүгээр лиг 2020 – Тоглолтын үр дүн

ӨдөрТоглолтҮр дүнТоглолт №
N/A
65
N/A
64
N/A
63
N/A
62
N/A
61
N/A
60
N/A
59
N/A
58
N/A
57
N/A
56
N/A
55
N/A
54
N/A
53
N/A
52
N/A
51
N/A
50
N/A
49
N/A
48
N/A
47
N/A
46
N/A
45
N/A
44
N/A
43
N/A
42
N/A
41
N/A
40
N/A
39
N/A
38
N/A
37
N/A
36
N/A
35
N/A
34
N/A
33
N/A
32
N/A
31
N/A
30
N/A
29
N/A
28
N/A
27
N/A
26
N/A
25
N/A
24
N/A
23
N/A
22
N/A
21
N/A
20
N/A
19
N/A
18
N/A
17
N/A
16
N/A
15
N/A
14
N/A
13
N/A
12
N/A
11
N/A
10
N/A
9
N/A
8
N/A
7
N/A
6
N/A
5
N/A
4
N/A
3
N/A
2
N/A
1
Хуваарь

Нэгдүгээр лиг 2020 – Хуваарь

ӨдөрТоглолтҮр дүнТоглолт №
Мэргэн буучид

Нэгдүгээр лиг 2020 – Мэргэн буучид