Тэмцээн: ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(25)
УЛААНБААТАР
ХОРОМХОН
1 - 2
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(24)
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
ХОВД
2 - 0
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(23)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ДЭРЭН
0 - 0
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(21)
БАВАРИАНС
ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
3 - 4
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(22)
ХАНГАРЬД
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ
3 - 3
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(20)
УЛААНБААТАР
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
1 - 0
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(19)
ХОВД
БАВАРИАНС
0 - 1
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(18)
ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
0 - 2
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

AIRDOMTöv, Mongolia

(17)
ХОРОМХОН
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ
2 - 3
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

AIRDOMTöv, Mongolia

(16)
ДЭРЭН
ХАНГАРЬД
2 - 2
Final Score