Тэмцээн: ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(20)
УЛААНБААТАР
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
1 - 0
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(19)
ХОВД
БАВАРИАНС
0 - 1
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(18)
ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
0 - 2
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

AIRDOMTöv, Mongolia

(17)
ХОРОМХОН
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ
2 - 3
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

AIRDOMTöv, Mongolia

(16)
ДЭРЭН
ХАНГАРЬД
2 - 2
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

AIRDOMTöv, Mongolia

(15)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ХОВД
1 - 0
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

AIRDOMTöv, Mongolia

(14)
БАВАРИАНС
УЛААНБААТАР
1 - 5
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

AIRDOMTöv, Mongolia

(13)
ХАНГАРЬД
ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
2 - 2
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

AIRDOMTöv, Mongolia

(11)
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
ХОРОМХОН
2 - 3
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(10)
УЛААНБААТАР
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
0 - 2
Final Score