Тэмцээн: ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(9)
ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ
0 - 5
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(8)
ХОРОМХОН
ДЭРЭН
0 - 2
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(7)
ХОВД
ХАНГАРЬД
0 - 0
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(6)
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
БАВАРИАНС
1 - 4
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(5)
БАВАРИАНС
ХОРОМХОН
2 - 3
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(4)
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
БАЯНЗҮРХ СПОРТИНГ ИЛЧ
6 - 1
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(3)
ХАНГАРЬД
УЛААНБААТАР
0 - 2
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(2)
ХААН ХҮНС – ЭРЧИМ
ХОВД
1 - 1
Final Score

Тойм

ҮНДЭСНИЙ ДЭЭД ЛИГ 2023-2024 2023

МХБХ

(1)
ДЭРЭН
ТӨВ АЗАРГАНУУД – ТӨВ БУГАНУУД
5 - 3
Final Score