Тэмцээн: ФУТЗАЛЫН НЭГДҮГЭЭР ЛИГ

Тойм

ФУТЗАЛЫН НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

МХБХ

(33)
ЗӨГИЙНҮҮД
УБ-ЫН МАЗААЛАЙНУУД
Preview

Тойм

ФУТЗАЛЫН НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

МХБХ

(32)
ШОНХОРУУД
ШИНЭ НАЛАЙХ
Preview

Тойм

ФУТЗАЛЫН НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

МХБХ

(31)
ХАН-УУЛ 2
ЮНАЙТЕД ФРЭЙНДС
5 - 8
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛЫН НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

МХБХ

(30)
Арвис 2
НОМАДИК ХАНТЕРС
8 - 6
Final Score

Тойм

ФУТЗАЛЫН НЭГДҮГЭЭР ЛИГ 2023

МХБХ

(29)
ШОНХОР
ШИНЭ НАЛАЙХ
3 - 9
Final Score