Тойм

A ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ДЭРЭН
СЭЛЭНГЭПРЕСС
8 - 1
Final Score

Тойм

A ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ХӨХ АРСЛАНГУУД
ЭРЧИМ
4 - 21
Final Score

Тойм

A ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ЭРЧИМ
ДЭРЭН
0 - 6
Final Score

Тойм

A ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ХӨХ АРСЛАНГУУД
СЭЛЭНГЭПРЕСС
3 - 12
Final Score