Тэмцээн: A ХЭСЭГ

Тойм

A ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
ШИНЭ ЯАРМАГ
0 - 2
Final Score

Тойм

A ХЭСЭГ 2019

МХБХ

СҮХБААТАР АЙМАГ
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
1 - 2
Final Score

Тойм

A ХЭСЭГ 2019

МХБХ

БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ТУУЛЫН ТОМ ТУЛНУУД
6 - 0
Final Score

Тойм

A ХЭСЭГ 2019

МХБХ

СҮХБААТАР АЙМАГ
ШИНЭ ЯАРМАГ
1 - 2
Final Score

Тойм

A ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ШИНЭ ЯАРМАГ
БУЛГАН СП ФАЛКОНС
0 - 3
Final Score