Тэмцээн: А ХЭСЭГ

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ХОРОМХОН
СҮХБААТАР АЙМАГ
0 - 1
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

МХБХ

БУЛГАН СП ФАЛКОНС
ДОРНОД АЙМАГ
1 - 0
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

МХБХ

БУЛГАН СП ФАЛКОНС
СҮХБААТАР АЙМАГ
2 - 0
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ 2019

МХБХ

ДОРНОД АЙМАГ
ХОРОМХОН
1 - 0
Final Score