Тэмцээн: А ХЭСЭГ (Дээд шат)

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ХОВД АЙМАГ
ДОРНОД АЙМАГ
1 - 3
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

УВС АЙМАГ
ТӨВ АЙМАГ
3 - 3
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ДОРНОД АЙМАГ
УВС АЙМАГ
0 - 2
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ТӨВ АЙМАГ
ХОВД АЙМАГ
0 - 3
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

УВС АЙМАГ
ХОВД АЙМАГ
2 - 0
Final Score

Тойм

А ХЭСЭГ (Дээд шат) 2019

Хөвсгөл аймаг

ТӨВ АЙМАГ
ДОРНОД АЙМАГ
1 - 2
Final Score